Ο ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

| 8 Δεκεμβρίου 2014 | 0 Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ο κ. Στουρνάρας κατά τον χρόνο της υπουργικής του θητείας τα είχε καλά μόνο με τους αριθμούς, όχι με την κοινωνία ούτε με τους ανθρώπους. Όταν του έβγαιναν τα νούμερα αισθανόταν ευτυχής. Ποτέ δεν κοίταξε πίσω του να δει τι κοινωνικά ερείπια και τι δυστυχία άφηναν οι πράξεις του. Τώρα, σαν αρχητραπεζίτης, η ίδια νοοτροπία τον διακατέχει, ή διότι δεν διαθέτει άλλον τρόπο σκέψεις ή νομίζει ότι απευθύνεται μόνο σε αφελείς.

Διάβασα συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα, στην οποία υπεραμύνεται της κυβερνητικής πολιτικής του, αλλά και υποστηρίζει ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας λογικός και δίκαιος φόρος, σε ποσοστό του ΑΕΠ όμοιο με εκείνο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αν ο κ. Στουρνάρας δεν έχει πρόθεση να εξαπατήσει τους αφελείς, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι δεν καταλαβαίνει, ας απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Εκείνοι που επιβαρύνονται από τον ΕΝΦΙΑ ενδιαφέρονται για την σχέση του με το ΑΕΠ ή με το εισόδημά τους; Δηλ. εκείνοι που βρέθηκαν με ακίνητα, τα οποία νόμιμα απέκτησαν σε περιόδους που είχαν εισοδήματα ή κληρονόμησαν, σήμερα όμως είναι άνεργοι και χωρίς εισοδήματα, πως και από πού θα βρουν λεφτά να πληρώσουν;
  2. Εκείνοι που απέκτησαν ακίνητα για εκμετάλλευση και σήμερα είναι κενά, χωρίς εισόδημα και χρεωμένα, γιατί και πως θα πληρώσουν;
  3. Επιχειρήσεις που απέκτησαν ακίνητα για την καλύτερη λειτουργία τους και σήμερα είναι τα αποτελέσματά τους αρνητικά, από πού θα βρουν χρήματα να πληρώσουν;

Φαντάζομαι ότι ο κ. Στουρνάρας δεν αγνοεί ότι η αγορά ακινήτων είναι νεκρή και οι κάτοχοι ακινήτων δεν μπορούν, όχι να τα πουλήσουν αλλά ούτε να τα χαρίσουν, για να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ.

Είναι καλό, άνθρωποι σαν τον κ. Στουρνάρα να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την «αρχή της μεταβολής των συνθηκών», εκείνης της clausula rebus…  του Ρωμαϊκού Δικαίου, στοιχεία του οποίου ενυπάρχουν και στον δικό μας κώδικα, αλλά και στην λογική. Όταν μεταβάλλονται τόσο δραματικά οι συνθήκες, δεν είναι λογικό εκείνοι που δεν έχουν καμία ευθύνη γι’ αυτό, να καλούνται να πληρώσουν, βάσει αρχών και λογικής που ισχύουν αλλού.

Είναι γνωστό, ότι κανένας εκ του περιβάλλοντος του κ. Στουρνάρα δεν απαντά σε τέτοιου είδους ενοχλητικές ερωτήσεις.

Και κάτι για τα κόκκινα δάνεια. Όταν ο δανειολήπτης ελάμβανε το δάνειο και το επένδυε σε ακίνητα, εκείνος κερδοσκοπούσε, το ίδιο όμως έκανε και η χρηματοδότρια τράπεζα, αφού και οι δύο εκτιμούσαν ή όφειλαν να εκτιμήσουν το αποτέλεσμα της επένδυσης. Σήμερα που οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι αξίες των ακινήτων έχουν δραματικά μειωθεί, το βάρος πρέπει να μοιράζονται ο δανειολήπτης και η χρηματοδότρια τράπεζα αναλόγως του ποσοστού που τα μέρη έχουν επενδύσει. Στην πράξη η μεν τράπεζα κατάσχει και επιδιώκει να εισπράξει το σύνολο του δανείου, ενώ ο δανειολήπτης χάνει τα πάντα. Αυτή η λογική διαλύει τις κοινωνίες και εξωθεί σε εκτροπές.

Απόστολος Γεωργόπουλος

Καταχωρήθηκε στα: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
×

Αναρτήστε ένα σχόλιο

*