Ταυτoτητα

Print Friendly, PDF & Email

Η εταιρική ταυτότητα

  • Ιδρυτής                                                                    Παναγιώτης Κουστένης
  • Εκδότης – Διευθυντής                                         Απόστολος  Γεωργόπουλος
  • Έλεγχος – Ταχτοποίηση Ύλης                           Μαργαρίτα Μουζίνσκα
  • email                                                                      info@echofaliro.gr
  • Τηλέφωνο                                                                210 9849376, 210 4831488
  • Fax                                                                             210 4812166
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση                                     Αφροδίτης 9, 175 61, Π. Φάληρο